Elk cursusjaar worden plannen gemaakt.
U kunt ze lezen in onze schoolgids (hoofdstuk 8).
N.a.v. deze plannen leest u in dit jaarverslag wat er van deze plannen (van het vorige cursusjaar) ten uitvoer is gebracht.

Voor het bestuursverslag 2017 van onze stichting waar onze school deel van uitmaakt klikt u hier.
U vindt in dat jaarverslag ook het verslag van onze school.