Engels - VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs)
Al jaren kregen de kinderen uit de groepen 7 en 8 per week één les Engels uit de methode ‘Let’s do it’. Dat hebben we veranderd. Onderzoek heeft aangetoond dat op jonge leeftijd een vreemde taal leren, de hersenhelften meer activeert. Daardoor leert een kind uiteindelijk meer. Tevens leven we in een samenleving  waarin vreemde talen steeds meer als ‘normaal’ worden beschouwd. We willen onze leerlingen daarin een voorsprong geven zodat ze zich later in het MBO en HBO makkelijker kunnen redden.
Daarom krijgen alle leerlingen vanaf groep 1 bij ons op school tenminste 45 minuten per week Engelse les.
We werken met de Engelse methode “Take it Easy”. Verder maken we gebruik van Engelse liedjes (uit bijv.  ‘Songmachine’ van de schooltelevisie en “Take It Easy”).