Klachtenregeling en klachtenprocedure


Het Kompas is een school die veel waarde hecht aan een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Mocht er desalniettemin toch iets ernstig fout gaan, dan is er de onderstaande klachtenregeling.
Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ernstige klachten, die te maken hebben met de school. Op school maken wij onderscheid tus­sen klachten die wij zelf kunnen oplossen en de meer ernstige of onoplosbare klachten. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u op de te nemen stappen:
 
Mevr. Karin Hilgenga
tel: 0522-474956
Mevr. Annemarie Koster
tel. 0522-799199 (school)
e-mail: info@gcbo.nl
 
Mocht ondanks bovenstaande informatie er geen oplossing zijn gevonden, dan kunnen klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld ook worden gemeld bij het meldpunt vertrouwens-inspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
 
Tot slot
Op school vindt u ter inzage: