Algemene informatie

Alle bestaande protocollen werden afgelopen schooljaar opnieuw bekeken en besproken.
Dit overleg vond plaats in teamvergaderingen en MR-vergaderingen.
We willen de MR bedanken voor hun adviserende rol in dezen.

Eventuele nieuwe protocollen zullen worden toegevoegd.