Protocol nieuwe leerlingen (groep 1)

 
Wanneer Wat
 
Na 3e verjaardag Alle ouders (in Meppel) ontvangen van de gemeente informatie met betrekking tot de leerplicht van uw kind. (elk kalenderjaar in januari).
Ouders halen informatie van school/scholen middels internet en andere media.
 
x maanden vóór 4everjaardag. De ouders benaderen onze school voor een kennismakingsgesprek. 
Een afspraak wordt gemaakt met de directeur/adjunct-directeur.
Tijdens het kennismakingsgesprek:
-          ouders krijgen een rondleiding door de school;
-          ouders ontvangen algemene schoolinformatie;
-          ouders ontvangen een informatiemap.
 
  Ouders melden hun kind aan.
Het aanmeldingsformulier wordt verwerkt in de administratie van school.
 
Na ontvangen van aanmelding
 
De directie stuurt een ontvangstbevestiging en/of neemt telefonisch contact op.
Hierin wordt tevens vermeld dat de leerkracht van 'de instroomgroep' (groep 1) ca. zes weken voor 4e verjaardag contact zal opnemen.
Tevens worden afgesproken bijlagen, zoals de peuterspeelzaal  e.d. , toegestuurd om te zorgen voor een warme overdracht.
 
6 weken voor 4e verjaardag De leerkracht neemt telefonisch contact op met de ouders van de leerling.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
Tijdens het huisbezoek wordt het kind uitgenodigd.
Tevens worden de data voor (maximaal vijf) wen-/kijkmomenten gepland in overleg met de ouders.
 
diezelfde dag Een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken + afgesproken bijlagen wordt verzonden aan de ouders.
 
± 2/3 weken voor 4everjaardag nieuwe leerling Het eerste wenmoment.
Indien gewenst kunnen de ouder(s) max. 30 minuten aanwezig zijn.
Tevens wordt het ‘informatieboekje groep 1 en 2’ besproken en meegegeven.
 
Kind wordt 4 jaar
(eerste schooldag leerling)
 
De leerling komt op school. 
 
 
 
Opmerking 1:
Bij de start van het nieuwe schooljaar geldt onderstaande regel:
Alle kinderen die binnen vier weken na de eerste dag vier worden zijn welkom vanaf de eerste schooldag.

Opmerking 2:
Mocht het tijdens het schooljaar nodig zijn om een nieuwe groep te starten, dan zal dit startmoment duidelijk worden gecommuniceerd met de betrokken ouders. In overleg met deze ouders worden dan afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele 'wenmomenten'. 

Opmerking 3:
Voor leerlingen die in juni/juli/augustus (en in december) 4 jaar worden in overleg afspraken gemaakt met de betrokken ouders met betrekking tot wenmomenten/startmoment en dergelijke.

04-09-2017