Klachtenregeling en klachtenprocedure

Scholen zijn verplicht om een klachtenrege­ling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ern­stige klachten, die te maken hebben met de school.

Het Kompas is een school die veel waarde hecht aan een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij zien klachten als een mogelijkheid tot verbetering. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u toch op de te nemen stap­pen:
Mevr. Karin Hilgenga
tel: 0522-474956
Mevr. Margreet Holtman
tel. 0522-243638
Tot slot:
Op school vindt u ter inzage:  
27-01-2017