Website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is.
a.      Deze informatie bestaat onder andere uit:
•             beschrijving van de identiteit van de school
•             de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen
•             de beschrijving van ons onderwijs
•             de activiteiten die de school ontplooit
b.      We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als ook andere belangstellenden.
c.       Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daarom wordt bijvoorbeeld de nieuwsbrief (de laatste 10) op de website gepubliceerd.
d.       Met onze website bieden we leerkrachten een platform om activiteiten e.d. te laten zien via internet aan klasgenoten en familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg.
Verantwoording:
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit onze schoolgids. De ICT-coördinator plaatst deze informatie op de website. Dit zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat  de nieuwe schoolgids wordt uitgegeven. Hij/zij doet dat eventueel in overleg met de directie. Aanvullende informatie met betrekking tot schoolse activiteiten kan door groepsleerkrachten zelf worden geplaatst in de map groepsnieuws onder zijn/haar eigen groep.


Werkwijze:

 
Privacy: 27-01-2017