HUISWERK IS LEUK

onze afspraken m.b.t. het omgaan met huiswerk
 
Dat kinderen op onze school al huiswerk mee krijgen is niet voor niets. Kinderen onthouden lesstof niet na één keer vertellen of lezen. Huiswerk zorgt voor herhaling en leert ze verbanden zien waardoor ze de leerstof daadwerkelijk opnemen. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren voor later, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden die het kind nodig heeft: plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid. We willen ze voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk (van verschillende vakken) gangbaar is.
Sleutelwoorden bij huiswerk zijn (voor ouders) belangstelling en begrip. Help uw kind als daar behoefte aan is. Stimuleer uw kind zelf te antwoorden en oplossingen te vinden. Let er ook op hoe uw kind huiswerk aanpakt en plant. Zorg voor de juiste werkomstandigheden: rust, ruimte en privacy. Met deze suggesties willen we u de helpende hand bieden.
 

HULP BIJ HUISWERK:
WEL DOEN:

 

NIET DOEN:

 
We gebruiken het huiswerkprotocol als richtlijn.
Incidenteel moet daar van afgeweken kunnen worden als de situatie daarom vraagt.
In de onderstaande tekst treft u een verkort overzicht aan.
 
De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen huiswerk mee bij:

 
Spelling > Bloon (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘BLOON’ de categoriewoorden oefenen.
Ze hebben hier ongeveer 3 weken de tijd voor.
Aansluitend krijgen de kinderen op school een dictee.
 
Rekenen > Rekentuin (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘Rekentuin’ het automatiseren van de sommen oefenen.
Dit biedt de kinderen ondersteuning bij de rekenlessen.
 
Begrijpend lezen/ technisch lezen > Nieuwsbegrip (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘Nieuwsbegrip’ begrijpend lezen oefenen.
Ze leren strategieën toepassen, hun woordenschat wordt vergroot en het zal ook kunnen bijdragen aan technisch lezen.
 
Spreekbeurt en boekbespreking (gr 5,6,7 en 8)
In groep 5 zullen de kinderen kennis maken met het maken van een spreekbeurt.
Van iedereen wordt één spreekbeurt per schooljaar verwacht.
De kinderen vanaf groep 6 zorgen voor een spreekbeurt en een boekbespreking.
Dit zal thuis gemaakt moeten worden.
Hierbij mag u uw kind ondersteunen.
 
Werkstukken (gr. 5,6,7 en 8)
Vanaf groep 5 starten de kinderen met het maken van een werkstuk. Dit doen ze samen met de leerkracht.
In groep 6 mogen de kinderen het tweede werkstuk digitaliseren.
Per jaargroep worden er verschillende beoordelingsformulieren gebruikt.
Van de kinderen die tijdens de lessen achterstand hebben opgelopen, wordt verwacht dat ze dit thuis wegwerken.
 
Geschiedenis (gr. 6,7,8)
Eén week voor de toets krijgen de kinderen huiswerk mee in de huiswerkmap*.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
De groepen 6 starten halverwege het schooljaar met huiswerk voor geschiedenis.
Aan het begin van het jaar wordt dit namelijk op school geleerd.
 
Biologie (gr. 7,8)
Eén week voor de toets krijgen de kinderen huiswerk mee in de huiswerkmap.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Aardrijkskunde Algemeen (gr. 7 en 8)
Eén week voor de toets krijgen de kinderen huiswerk mee in de huiswerkmap.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Aardrijkskunde Topografie (gr. 6,7,8)
De kinderen krijgen huiswerk mee als de topografie van een provincie, land of werelddeel behandeld is.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Engels (gr. 8)
De kinderen krijgen huiswerk mee (Engels woorden en zinnen) in de huiswerkmap*.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Verkeer (gr. 7)
De kinderen krijgen incidenteel huiswerk mee ten tijde van het verkeersexamen
 
We proberen de toetsen van de zaakvakken zo te spreiden dat de kinderen maximaal 1 toets (waarvoor thuis geleerd moet worden) per week hebben.

* De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een huiswerkmap mee naar huis.
Ze zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
 
oktober 2017