Protocol: Gescheiden ouders in relatie tot school (informatieverstrekking)

Recht op informatie:  
 
Het Kompas maakt daarom de volgende afwegingen:
1) Bij wie berust het ouderlijk gezag van gescheiden ouders?
mogelijkheden: 2) Waarom komt het verzoek om informatie niet terecht bij de met het gezag belaste ouder?
3) Wat vinden het kind en de andere ouder van het verstrekken van informatie?
4) Verzet het belang van het kind zich wellicht tegen het verstrekken van deze informatie?
5) (Indien noodzakelijk)
Kunnen kosten worden doorberekend aan de ouders (en zo ja, welke ouder?)

 
Standpunt van CBS Het Kompas.  
 
Verstrekken van gegevens

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met ouders of gescheiden ouders die eisen dat zij het leerlingendossier van hun kind willen inzien. (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
De Hoge Raad heeft indertijd bepaald dat er geen recht op inzage bestaat in het dossier voor zover het gaat om aantekeningen die voor persoonlijk gebruik (van de leerkrachten) zijn gemaakt en die niet bedoeld zijn om onder ogen van derden te komen (en ook niet onder ogen van derden zijn gekomen). Hoewel deze uitspraak zich richt op een contactjournaal van de Stichting Jeugdbescherming, is aannemelijk dat dezelfde afweging geldt voor scholen.
 
Standpunt van CBS Het Kompas
oktober 2017