Verslag leerlingpanel  8 januari 2016

De vraagstelling voor deze ronde is:
Stel je voor dat je iets mocht veranderen in school. Iets wat te maken heeft met het leren in je klas. Wat zou dat dan zijn ? Waarom ? Wat zou dat tot gevolg hebben ? Welk gezamenlijk thema kunnen we hieruit halen ?
 
Van elke groep is er tenminste één vertegenwoordiger. Lang niet alle groepen hebben vooraf overleg hierover gehad. Dit heeft o.a. te maken met de bijzondere dagen waarop de school wegens weersomstandigheden gesloten was.
 
Uit het leerlingpanel komen de volgende opmerkingen:
 1. GYMLESSEN
  De gymlessen mogen wel wat uitdagender voor de groepen 7 en 8.
  De groepen 5 en 6 vinden het wel goed zoals het gaat.
  1. In het gymrooster staat soms een groep 4 voor een groep 8. Dat betekent dat e.e.a. klaar staat in de gymzaal op niveau groep 4. We snappen dat het niet altijd kan, maar het is nu te simpel.
  2. Wat zou er dan anders moeten ?
   1. Meer turnactiviteiten en meer ringzwaaien.
   2. Misschien zou meester/juf eens vooraf eens kunnen inventariseren wat wij graag zouden willen doen. We willen iets meer inspraak.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een keuzelijst welke vooraf gemaakt wordt door leerlingen. Elke keer zou er dan gekozen mogen worden uit drie activiteiten. Er komt daarna een kruisje te staan achter datgene wat gekozen is. Zo komen alle suggesties een keer aan bod.
 1. Meer gymzalen inzetten; bijvoorbeeld de hele sporthal.
  Door de drie delen tegelijk in te zetten kunnen kinderen kiezen wat ze willen doen en gaan dan naar dat deel.
  1. Dat betekent drie klassen tegelijk gym.
   Dat betekent ook dat je niet alleen les krijgt van de vakdocent, maar ook van je eigen meester/juf ? Is dat OK ?  Ja.
 2. Kunnen er geen nieuwe sporten worden geïntroduceerd tijdens de gymlessen ? Zoals basketbal, judo, karate enz…. Wij kunnen het dan uitproberen. Als het wat is, geven we ons op voor die sport.
  1. Hoe vaak zou dat dan kunnen plaatsvinden ?
   Bijvoorbeeld:  maximaal 6 x per jaar een kennismakingssport.
  2. Zouden sportverenigingen hieraan mee willen werken (overdag/onder schooltijd) ?
   Vast wel. (is de verwachting van de leerlingen)
 3. Als we zelf mogen kiezen zou ik heel graag de klimwand willen.
 4. Er moet anders aandacht besteed worden aan kinderen die niet tegen hun verlies kunnen. Die kinderen moeten gewoon ophouden met zeuren. Als ze het niet kunnen dan mogen ze de volgende keer niet meedoen. Ze moeten harder aangepakt worden.
  1. Leren ze daar wat van ?
   Nee, maar dan zijn wij van het gezeur af.
   Treed maar hard op. Niet meer praten met elkaar. Zet dat kind dan maar apart – niet te zacht voor ze zijn. Misschien leren ze daar wat van.
  2. Wanneer gaat het dan mis ?
   Vaak in de kleedkamer.
  3. Hoe zou dit niet meer kunnen gebeuren ?
   Dan zou er meer toezicht moeten zijn in de kleedkamers.
 5. KANJERTRAINING
  Wat ons betreft graag meer  kanjerlessen. (Daar leren die ‘verliezers bij gym’ ook wat van).
  1. Hoe vaak wordt dit nu gegeven in jouw groep ?
   1. De meningen verschillen.
    Een aantal geeft aan dat dit 1 x per 2 weken plaatsvindt;
    anderen zeggen dat dit 1 x per maand is, sommigen zelfs 1 x  per 2 maanden.
   2. Schoolregel is dat deze lessen 1 x per 2 weken plaatsvinden (volgens rooster).
  2. Hoe vaak wil je dat het dan gegeven wordt ?
   1. Veel leerlingen zeggen dat ze dit graag één keer per week willen.
   2. Een klein aantal geeft aan om dit twee keer per week te willen.
  3. Waarom willen we meer kanjerlessen ?
   1. Dan leren de kinderen die niet tegen hun verlies kunnen hier beter mee om te gaan
   2. Dan leren de andere kinderen wat ze kunnen doen om het geen ruzie te laten worden.
 6. PROJECTEN
Wij vinden het fijn als er meer projectweken zijn.
 1. Waarom dan ?
  1. Het is gezelliger; we hebben het gevoel dat we dan meer leren; we kunnen dan meer onze eigen interesses ontwikkelen; we leren beter samenwerken.
 2. Hoe ziet dit er dan uit (in één schooljaar)
  1. Vier keer per jaar één projectweek.
   Zowel ’s morgens als ’s middags ermee bezig zijn.
   Ook rekenen en taal hierin meenemen.
 3. Elke projectweek afronden met een inloopuur ?
  1. Dat is niet nodig. Maar is wel leuk.
 1. VERJAARDAGEN
Wij vinden dat de verjaardagen van de leerlingen verbeterd kunnen worden. Het is nu: op de stoel staan, zingen, trakteren en weer verder. Je hebt niet echt het gevoel dat je jarig bent.
Bij de meesters- & juffendag is dat wel het geval.
 1. Wat zou er moeten gebeuren om je meer jarig te voelen ?
  1. Iets waardoor je je bijzonder voelt, bijvoorbeeld:
   Dingen op kaartjes schrijven die dan gebeuren en als je jarig bent, dan mag je een kaartje trekken – en dan gaan we dat doen wat erop staat.
  2. Of je krijgt een cadeautje namens de klas (Niet iedereen denkt dat dit goed en haalbaar is; het wordt volgens sommigen dan ook te duur)
  3. Meer suggesties zijn er niet
 2. Hoe ervaren jullie dan de meesters-&juffendag ?
  1. Erg leuk. Vooral zo houden
  2. Levende poppenkast is erg grappig. Een goede traditie
 1. SAMENWERKEND LEREN
Het zou fijn zijn als leerlingen elkaar meer zouden kunnen helpen bij het leren. De goede leerling helpt de minder goede leerling. Dat doen we al voor een deel bij de groepen 7. (e.e.a. wordt uitgelegd aan de andere leerlingen door de leerlingen van de groepen 7).
 1. Gaat dit goed ? Helpt dit ?
  1. Het gaat wel goed maar je zit niet altijd bij je klasgenoten met gym. Het zou erg mooi zijn als dit anders georganiseerd is. Niet koppelen aan gym.
  2. Je krijgt wel meer aandacht, en het gaat allemaal wat makkelijker.
 2. Stel je voor dat je het niet zou koppelen aan gym. Bijvoorbeeld: alle groepen 6 hebben op dezelfde tijd rekenen en je verdeelt de leerlingen over verschillende niveau’s van rekenen. Je zit dan bij ‘soortgelijke’ leerlingen op niveau te werken en krijgt uitleg van een meester of juf.
  1. Men vindt dit een goed idee.
  2. De kinderen zijn niet bang voor sigmatiseren (goede/middelmatige/slechte groep).
  3. Kinderen willen wel klasdoorbrekend werken.
 
We merken dat we nog niet klaar zijn. We gaan daarom de volgende keer verder met dezelfde vraagstelling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Verslag leerlingenpanel d.d. 18-03-2016
 
De vraag welke gesteld werd:  Stel je voor dat je iets mocht veranderen in school.
Iets wat te maken heeft met het leren in je klas. Wat zou dat dan zijn ? Waarom ? Wat zou dat tot gevolg hebben ? Welk gezamenlijk thema kunnen we hieruit halen ?
 
Uit de reacties en het gesprek met de leerlingen kwamen onderstaande opmerkingen en suggesties:
 1. We vinden dat er meer Engels in de klas gegeven moet worden
  1. Het staat nu één keer in de week op het rooster maar sommige leerkrachten slaan dit wel eens over. Dat vinden we niet goed.
  2. We constateren bij onszelf (leerlingen) dat we het Engels beter willen begrijpen. Nu snappen we nog niet alles.
   In groep 7 en 8 leer je het steeds beter begrijpen.  Dat komt nog wel wordt er vanuit de bovenbouw geantwoord.
  3. Het zou mooi zijn als we eens een rekenles in het Engels kregen (of een andere les).
   Dat maakt het extra uitdagend.
  4. Wij vinden dat je in groep 8 goed Engels moet kunnen spreken. Daarom moet er meer systematisch gewerkt worden aan Engels; met meer uitdagingen.
 2. We vinden dat het onderwijs anders georganiseerd kan worden
  1. Meer tekenen i.p.v. rekenen.
   Maar rekenen is ook belangrijk. Ja, dat is ook wel zo.
  2. We willen leren wat we interessant vinden.
   Wat vinden jullie dan interessant ? Nou zoals groep 7 nu aan het rekenen is. Dat willen wij ook wel – in verschillende niveaugroepen.
   Schaakles is ook leuk.
   Misschien kan het om blokken van één uur te maken waarin kinderen dan elke keer een keuze maken welk vak ze gaan doen in welk blok. Dat lijkt een beetje op het systeem van groep 7.  Zo ja klopt…. In ieder geval zoiets.
  3. De schooldag ietsje langer maken.
   De meningen hierover zijn verdeeld. Het heeft o.a. ook te maken met sport- en speelafspraken na schooltijd, en meer tijd om iets te kunnen leren.
  4. Kinderen moeten leren leren. Dat is goed voor elk kind en niet alleen voor de plusgroep.  Dat heb ikzelf ondervonden. Ik heb geleerd dat er verschillende manieren van leren zijn. Ik doe het huiswerk nu anders. En dat heeft een positief effect.
  5. Les op tablets.
   Is het niet mogelijk dat elk kind een tablet krijgt. Het bespaart papier en boeken. Je kunt dingen makkelijker opzoeken die je interessant vindt. Het oefenen gaat makkelijker. Je kunt ook makkelijker leerstof overslaan omdat het niet nodig is dit te doen. Als alles op de tablet kan….. Dan zou zelf de uitleg van de leerkracht in een filmpje hierop kunnen (flip the classroom).
   We gaan met dit idee samen rekenen. Al gauw komen we erachter dat met een tablet à €300 per stuk er een groot kapitaal nodig is. (€180.000). Dat heeft de school niet.
   Misschien kunnen we een sponsorloop organiseren hiervoor? Als elk kind ca. 40 euro ophaalt heb je….. €24000….. Dat is niet voldoende. Zeker niet als je rekent dat een tablet ongeveer drie jaar mee zal gaan. Dan moet je juist weer sparen om een nieuwe aan te schaffen.
   Zou ‘bring your own device’ iets zijn ? Maar dat betekent dat iedere ouder voor zijn kind(eren) een tablet zal moeten aanschaffen. Lang niet alle ouders hebben hiervoor geld (over). Dit zou alleen maar voor de rijke ouders/kinderen mogelijk zijn. Wat doe je dan met de andere kinderen?Daar schaft de school de tablets voor aan en die kunnen ouders dan afbetalen. Zeg maar €10 per maand per leerling. Niet ieder is het ermee eens. Conclusie: Het kost heel veel geld. Wen van wie is de tablet dan aan het einde van de drie jaar ?
   Misschien moet je dan niet alle leerlingen een tablet geven, maar vanaf groep 5. Of vanaf groep 3. We blijven rekenen…. Eén van de conclusies is: als je een kleine school bent is dit makkelijker te doen, dan een grote school zoals die van ons.
   De kinderen vragen zich af hoe het zit met het geld in het onderwijs. Meester Hans legt uit dat onderwijs in Nederland gratis is. Dat de grote bestelling ca. €40000 kost (met alle materialen voor één schooljaar). Dat het meeste geld zit in het salaris van alle mensen die werken. En het gebouw ook betaald moet worden.
   En wat betalen ouders nu… ? Een vrijwillige ouderbijdrage + schoolreisgeld.
   De kinderen zijn verbaasd dat het maar zo weinig is wat de ouders ‘extra’ betalen.
   Meester Hans legt uit dat dit ook een grote droom van een deel van de meesters en juffen is. Dat we blijven onderzoeken wat er mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld de chocolade-actie van de Activiteitencommissie. De opbrengt van deze actie zal ten goede komen aan een ict-investering in school.
   De kinderen vragen terloops of de worstenactie ook weer terug komt…. Zeer waarschijnlijk zal de Activiteitencommissie dit volgend jaar weer oppakken.
 3. De wc’s in de sporthal zijn niet goed schoon. Het stinkt er.
  1. We snappen dat er heel veel kinderen daarvan gebruik maken, maar het is er echt niet prettig. Het wordt ook niet goed schoongemaakt door de schoonmakers.
   Meester Hans zegt toe hier aandacht aan te besteden.