Schooltijden:


De schooltijden zijn voor de onderbouw
(groep 1 t/m 4):
’s morgens: 08.30 – 12.00 uur
’s middags: 13.15 – 15.15 uur.
op woensdag van 08.30 – 12.15 uur.
 
De kinderen zijn op woensdag­middag en ................................
vrijdagmiddag vrij.
De schooltijden zijn voor de bovenbouw
(groep 5 t/m 8):
’s morgens: 08.30 – 12.00 uur
’s middags: 13.15 – 15.15 uur
op woensdag van 08.30 – 12.15 uur.
 
 De kinderen zijn op woensdagmiddag vrij


Belsignalen:

Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de onderwijstijd werken we met twee belsignalen. Ervaring heeft ons geleerd dat het een meerwaarde heeft voor de leerlingen in de wijze waarop ze hun dag op school beginnen. Dat betekent:
8.25 uur -         de eerste bel     - Dit is het teken voor de leerlingen om naar binnen te gaan.
8.30 uur -         de tweede bel   - Dit is het teken dat de onderwijstijd begint.
We verwachten van de ouders dat zij dan al afscheid hebben geno­men van hun kind(eren) en de school hebben verlaten
Deze belsignalen worden ook om 13.10 uur en 13.15 uur gebruikt.
 

Verplichte onderwijstijd

In de groepen 1 t/m 4 moeten de kinderen gemiddeld 880 uur per jaar naar school.  
Op het Kompas gaan onderbouwleerlingen gemiddeld 930 uur naar school.
In de groepen 5 t/m 8 moeten de kinderen gemiddeld 1000 uur naar school.
Op het Kompas gaan de bovenbouwkinderen 1009 uur naar school.
Kinderen mogen per dag niet meer dan 5½ uur naar school.
 

Toezicht op het plein

De onderwijsgevenden zijn minimaal een kwartier voor en na schooltijd in school aan­wezig.
Er is toezicht op de speelplaats: Het toezicht wordt gehouden door tenminste 3 onderwijsgevenden. Zij zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes die ze dragen.
Normaliter gaan de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in de pauze allemaal naar buiten. Tij­dens ‘slecht­weersituaties’ mogen de kinderen in de school blijven. Per klas wordt in deze si­tuatie de op­vang geregeld.
 

Eten en drinken rond de pauze

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben pauze van 10.30-10.45 uur. Voorafgaand aan deze pauze (vanaf 10.25 uur) zijn zij in de gelegenheid om hun meege­brachte consumpties te nuttigen in hun eigen lokaal.
Onze school draagt met trots het vignet gezonde school. We vragen ouders daarom nadrukkelijk om tijdens de ‘kleine’ pauze gezonde etenswaren mee te geven, zoals fruit en/of groente.