Dit leerlingpanel is een vervolg op het panel van vorig cursusjaar.
We constateerden toen dat we nog niet uitgesproken waren over een aantal onderwerpen.

De vraagstelling voor deze ronde is:
Stel je voor dat je iets mocht veranderen in school. Iets wat te maken heeft met het leren in je klas. Wat zou dat dan zijn ? Waarom ? Wat zou dat tot gevolg hebben ? Welk gezamenlijk thema kunnen we hieruit halen ?

Verslag leerlingpanel  21 januari 2017
 
 1. VERJAARDAGEN
Wij vinden dat de verjaardagen van de leerlingen verbeterd kunnen worden. Het is nu: op de stoel staan, zingen, trakteren en weer verder. Je hebt niet echt het gevoel dat je jarig bent.
Bij de meesters- & juffendag is dat wel het geval.
 1. Wat zou er moeten gebeuren om je meer jarig te voelen ?
  1. Iets waardoor je je bijzonder voelt, bijvoorbeeld:
   Dingen op kaartjes schrijven die dan gebeuren en als je jarig bent, dan mag je een kaartje trekken – en dan gaan we dat doen wat erop staat.
  2. Of je krijgt een cadeautje namens de klas (Niet iedereen denkt dat dit goed en haalbaar is; het wordt volgens sommigen dan ook te duur)
  3. Meer suggesties zijn er niet
 2. Hoe ervaren jullie dan de meesters-&juffendag ?
  1. Erg leuk. Vooral zo houden
  2. Levende poppenkast is erg grappig. Een goede traditie
 1. SAMENWERKEND LEREN
Het zou fijn zijn als leerlingen elkaar meer zouden kunnen helpen bij het leren. De goede leerling helpt de minder goede leerling. Dat doen we al voor een deel bij de groepen 7. (e.e.a. wordt uitgelegd aan de andere leerlingen door de leerlingen van de groepen 7).
 1. Gaat dit goed ? Helpt dit ?
  1. Het gaat wel goed maar je zit niet altijd bij je klasgenoten met gym. Het zou erg mooi zijn als dit anders georganiseerd is. Niet koppelen aan gym.
  2. Je krijgt wel meer aandacht, en het gaat allemaal wat makkelijker.
 2. Stel je voor dat je het niet zou koppelen aan gym. Bijvoorbeeld: alle groepen 6 hebben op dezelfde tijd rekenen en je verdeelt de leerlingen over verschillende niveau’s van rekenen. Je zit dan bij ‘soortgelijke’ leerlingen op niveau te werken en krijgt uitleg van een meester of juf.
  1. Men vindt dit een goed idee.
  2. De kinderen zijn niet bang voor sigmatiseren (goede/middelmatige/slechte groep).
  3. Kinderen willen wel klasdoorbrekend werken.
 

Verslag leerlingpanel  20 juli 2017

Alle leerlingen die deelgenomen hebben aan de naschoolse activiteit 'MET TIEN VINGER (BLIND) LEREN TYPEN' zijn uitgenodigd voor dit panel.
De vragen zijn: Hoe hebben we het ervaren? Wat kan er anders?