Elk cursusjaar worden plannen gemaakt.
U kunt ze lezen in onze schoolgids (hoofdstuk 8).
N.a.v. deze plannen leest u in dit jaarverslag wat er van deze plannen ten uitvoer is gebracht.