Actieve schoolbetrokkenheid

Informatie over deze vorm van educatief partnerschap

Contacten tussen ouders en school.

 Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.

 

Zelf meedoen met de activiteiten van school

Bij allerlei activiteiten die vaak de schooltijd van veel kinderen zoveel plezieriger maken, hebben de leerkrachten hulp nodig van ouders/opvoeders.
Denkt u maar eens aan:
  • sport- en spelactiviteiten
  • de jaarlijkse sportdag (gr. 6 t/m 8)
  • vervoer naar culturele voorstellingen
  • handvaardigheidlessen
  • lees- en spelletjesactiviteiten
  • projectweken
  • de avondvierdaagse
  • andere buitenschoolse activiteiten
maar ook aan:
  • kleine schoonmaak en onderhoudsacti­viteiten
  • helpen in de bibliotheek en swim2play
om het nog maar niet te hebben over allerlei bestuurlijke en coördinerende taken, die ook moeten gebeuren. 

Denkt u hierbij maar eens aan: We verwachten dat we dit jaar ook weer een be­roep kunnen doen. 
Samen, ouders en leer­krach­ten, kunnen we zo werken aan een goed leer- en werkklimaat voor onze kin­de­ren.

 
Bij het tabblad 'Ouders' stellen de verschillende commissies, binnen onze school, zich aan u voor.