Klassenouders

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.


Op school worden naast het lesgeven ook al­lerlei extra activiteiten georganiseerd voor uw zoon of dochter. Vaak regelt de leer­kracht of de ouderraad dit. Ook extra hulp wordt ter plekke gevraagd en georgani­seerd. Op deze manier komt niet iedereen aan bod om een steentje bij te dragen aan de activiteiten. Daarom werken we met ‘klassenouders’.
Dat houdt in dat er per klas één (eventueel twee) ouder(s) is/zijn die op verzoek van de leerkracht per klas ouders benadert/benade­ren om te helpen bij diverse acti­viteiten.
De klassenouder heeft een lijst met beschik­baarheid van ouders die mee wil­len helpen bij verschillende bijzon­dere activi­teiten. Deze lijst wordt samenge­steld vanuit de respons van ouders aan het begin van elk schooljaar.
 
Taken voor de klassenouder zijn:
Op deze wijze willen we de ouders meer be­trekken bij de school van hun kind(eren).
Meester Kjelt is de coördinator van de klassenou­ders

 Meer informatie? Klik hier

De klassenouders voor 2019-2020 zijn: 
 
Groep Klassenouder
1a Suzan Boerhof
Annie Howanesjan
 
1b Edith van Oers
Maartje Koning
 
1c Malinka Huisman-van Triest
Leanne de Vries
 
2a Margreet Tiën
 
2b Mirjam Postma
 
2c Amy Walstra
Jessica van Dijk
 
3a Linda Pereboom
Martine Derks
 
3b Esmeralda Figeland
Marjolijn Wanders
 
3c Ingeborg Stufken
 
4a Jannemiek Havinga
 
4b Franka Scholten
 
4c Vivian van Urk
Jorien van Pelt-Koops
 
5a Jessica van Dijk
Elselien Koning
 
5b Daniëlle Kollen
 
5c Ilse van der Vegte
 
6a Marieke Grendelman
 
6b Gonda Schipper
 
6c Monique Besuijen
Linda Bosscher
 
7a Janneke Valkema
 
7b Jannie Bloemert (aanspreekpunt)
Annet Schinkel
Daniëlle van Unen
 
7c Linda Venneri
 
8a Inge de Vries
Anouk Dekker
 
8b Petra Engelhard-Blei
Annelies Jonk
 
8c Hester Loode
Miranda Troost
 Het verslag van laatste evaluatiegesprek met de klassenouders - klik hier