Verslag oudervragenlijst 2018


In januari 2018 zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van onze school benaderd om mee te werken aan een oudervragenlijst. We vinden het namelijk belangrijk om te weten hoe u ons ervaart; wat u waardeert en wat we kunnen verbeteren.
N.a.v. de uitkomsten van deze vragenlijst is in het team gesproken over mogelijke actie-/verbeterpunten.
Daarnaast zijn de uitkomsten van deze vragenlijst tevens besproken in een gesprek tussen directeur en bestuurder.
Op 23 maart 2018 hebben alle ouders een kort verslag ontvangen van de uitkomsten van deze vragenlijst. In dat verslag zijn tevens actiepunten benoemd. Klik hier voor het verslag.
We willen alle ouder(s)/verzorger(s) bedanken die meegewerkt hebben aan dit onderzoek.