Elk jaar worden onze leerlingen bevraagd m.b.t. de sociale veiligheid en het schoolklimaat.
We maken daarvoor gebruik van door de inspectie geoorloofde enquêtes (van 'Werken met Kwaliteitskaarten' en/of 'Vensters'). 
In 2018 zijn enquêtes uitgevoerd onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Door op onderstaande linken te klikken leest u hoe onze leerlingen ons een spiegel voorhouden.
Met een score van een dikke 8 zijn wij tevreden.
Daar waar mogelijk zullen we op kleine aandachtspunten nog bijsturen.

Klik hier voor de uitkomsten van de enquete Sociale Veiligheid.

Klik hier voor de uitkomsten van de enquete Schoolklimaat