Medezeggenschapsraad
De MR van onze school bestaat uit twee ge­ledingen: vertegenwoordigers van de ou­ders en van het personeel.
De MR overlegt voornamelijk over school­ge­bonden zaken. De MR heeft advies- en in­stemmingsrecht tot veel zaken die de school betreffen.
De directeur is adviseur van de raad. De le­den van de raad moeten bereid zijn hun ta­ken te vervullen in overeenstemming met de identi­teit van de school.
De reglementen van de MR liggen ter in­zage op de school.
De raad bestaat uit de volgende leden: U kunt via mail de secretaris van de MR direct bereiken.
Het mailadres is: mrkchetkompas@pcbomeppel.nl 

 
Na een MR-vergadering plaatst de secretaris een kort verslag in de wekelijkse nieuwsbrief van school.
Dit schooljaar organiseert de MR geen ouderavond(en). 

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017 van de MR.
Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018 van de MR.