Godsdienstige vorming


De lessen godsdienstige vorming worden door de hele school in de ochtend gegeven. Hiervoor staat bijna dagelijks een half uur op het lesrooster. We ge­bruiken de methode ‘Trefwoord’. Vertellen en luisteren, samen bidden en zingen zijn vaste onderdelen tijdens dit halfuurtje. In een week worden twee à drie verhalen verteld. We vinden het belangrijk om de verhalen uit de Bijbel door te geven aan de kinderen, omdat we geloven dat deze verhalen ons vertellen hoe je met God en met je medemens moet omgaan.
Wekelijks wordt een weekopening verzorgd door één van onze groepen. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn en worden hiervoor in de nieuwsbrief uitgenodigd.
Tijdens de advent- en de lijdenstijd werken we in alle groepen naar de komende Kerst, resp. Pasen toe.
Jaarlijks vindt er een gezamenlijke viering plaats met ouders.