Als jaarthema is gekozen voor de zin: "Waarde(n)vol onderwijs"

 
U kunt onze plannen ook lezen in onze schoolgids. 
Ze staan vermeld in hoofdstuk 8.

Volledigheidshalve kunt u ze ook hier vinden in PDF-formaat.
Klik hier.