Externe contacten
Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goede contacten met andere partners in educatie en opvoeding.
Juist door elkaar in te schakelen kunnen we elkaar versterken in het belang van de ontwikkeling van kinderen.
In de onderstaande lijst staan een aantal partners waarmee we samenwerken.

Deze lijst is voortdurend in opbouw.
   
 
De school onderhoudt goede contacten met diverse organisatie voor Buitenschoolse Opvang.
Op bovenstaande hyperlink leest u hierover meer informatie.

 
       
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen naar 0800-8051 (gratis) of een kijkje nemen op hun website.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: kunt u contact opnemen met het meldpunt vertrouwens-inspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief). Volledigheidshalve wijzen wij ook ook op de 'Klachtenregeling' welke vermeldt staat op onze website.

 
Een aantal ouders heeft het initiatief genomen om één keer in de twee weken bij elkaar te komen.
 
We kunnen als school gebruik maken van de expertise van begeleidingsdiensten.
Via bovenstaande hyperlink leest u hierover meer.

 
Josée Welbergen is onze logopedist. 
Hier leest u meer over wat zij doet.
 
Onze school werkt samen met de bibliotheek in het kader van leesbevordering. 
We hebben een prachtig ingerichte 'bieb op school' welke intensief wordt gebruikt.
 
Onze samenwerking met dit bureau kenmerkt zich voornamelijk in het uitvoeren van observaties.
Daarnaast wordt in het kader van kind-onderzoeken regelmatig meegewerkt aan het verschaffen van gevraagde informatie.

Deze informatie kan alleen gegeven worden indien de ouders bij ons hebben aangegeven hieraan toestemming te verlenen.
Prima Life is tevens één van de partners in het pand.
 
Al enkele jaren werken we met deze partner samen.
Meer informatie over de samenwerking met Scala op school vindt u via bovenstaande hyperlink.
Meer informatie over wat Scala ook voor u kan betekenen: zie hun website.
Scala is te bereiken via tel. 0522 - 258 855 en/of e-mail: info@scalameppel.nl .
 
Er is een intensieve samenwerking met Wel­zijn Meppel in het kader van de Brede School ontwikkelingen.
 

 
Last but not least willen we ook onze buurman benoemen. 
Niet omdat blijkt dat veel van onze leerlingen naar deze collega van het vervolgonderwijs gaan.