Rapportage naar ouders


De ouders worden op de hoogte gesteld van de leerresultaten van hun kind via rappor­ten.