Doubleren

Wanneer een kind in zijn/haar ontwikkeling op een of meerdere onderdelen achterblijft en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet naar verwachting is, kan (na overleg tussen ouders en leerkrachten) besloten worden tot double­ren.
Het uiteindelijke besluit tot doublure wordt genomen door de school.
Doubleren gebeurt uitsluitend wanneer we de verwach­ting kunnen uitspreken, dat de doublure leidt tot betere leerresultaten en/of verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hanteren hiervoor een overgangsprotocol.