Naar het voortgezet onderwijs
 

Sinds 2015 is de eindtoets voor leerlingen van groep 8 verplicht gesteld door de regering. Als school (en als Stichting PCBO) is gekozen voor de eindtoets van ROUTE8.
Meer informatie over deze eindtoets vindt u op www.route8.nl
Klik hier voor een filmpje van het jeugdjournaal over ROUTE8
Wij beschouwen de eindtoets als een momentopname, en maken daarnaast gebruik van een aantal andere mogelijkheden m.b.t. advisering naar ouders.
Bij het tot stand komen van het advies van onze school, spelen de volgende gegevens een rol.
  • het leerlingvolgsysteem
  • eventueel aanvullende toetsen en/of onderzoeken
  • de plaatsingswijzer* (indicator)
  • werkhouding van de leerling
  • wens van ouders en kind
  • de resultaten van de eindtoets (verplicht)
 
*  Leerkrachten gebruiken als extra hulpmiddel de plaatsingswijzer bij het adviseren van de ouders. De plaatsingswijzer wordt ingevuld voordat de adviseringsgesprekken hebben plaatsgevonden (en voordat de eindtoets is afgenomen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van de groepen 6, 7 en 8.

Wij gaan uit van de gedachtegang: We hebben een leerling dan al acht jaar ‘gevolgd’; als het goed is, is de eindtoets een bevestiging van al eerder gegeven advies.
We volgen bij de verwijzing naar het VO de door het Rijk vastgestelde criteria t.a.v. heroverweging van ons advies (zie ook het protocol verwijzing PO-VO)
Het advies van de school vindt plaats in een persoonlijk gesprek met de leerkracht(en) en eventueel met de directeur en de IB-er.
Wanneer er een keuze is gemaakt, wordt er door de ouder(s) een aanmeldingsformulier ingevuld voor de betreffende school en weer bij ons op school ingeleverd. Wij voegen hier dan onze gegevens aan toe en zorgen voor de verdere afwikkeling. Natuurlijk liggen voor verzending alle gegevens van uw kind(eren) voor u ter inzage. U krijgt van het voortgezet onderwijs bericht via de post m.b.t. de aanmelding.
Op verschillende momenten gedurende het schooljaar krijgen de ouders voorlichting om tot een goede, verantwoorde keuze te kunnen komen.
Het verwijzingsprotocol voor het voortgezet onderwijs staat op de website van onze school.
 
Voor de laatste vier cursusjaren is de verwijzing van onze groep 8:
2013-2014
aantal lln. vervolgonderwijs % %
3 Basis Beroeps  6 %  
18 %
6 Kader Beroeps 12 %
14 Theoretische Leerweg 27 % 27 %
12 H.A.V.O. 25 % 55 %
 
15 V.W.O./Gymnasium 30 %
 2014-2015
aantal lln. vervolgonderwijs % %
3 Basis Beroeps  6 %  
19 %
7 Kader Beroeps 13 %
11 Theoretische Leerweg 21 % 21 %
20 H.A.V.O. 39 % 60 %
 
11 V.W.O./Gymnasium 11 %
 
2015-2016
aantal lln. vervolgonderwijs % %
4 Basis Beroeps  6 %  
21 %
10 Kader Beroeps 15 %
11 Theoretische Leerweg 17 % 17 %
27 H.A.V.O. 41 % 62 %
 
14 V.W.O./Gymnasium 21 %
 
2016-2017
aantal lln. vervolgonderwijs % %
7 Basis Beroeps 8 %  
25 %
17 Kader Beroeps 17 %
28 Theoretische Leerweg 28 % 28 %
25 H.A.V.O. 28 %  
47 %
17 V.W.O./Gymnasium 19 %

zie ook:  verstrekken van onderwijskundige gegevens