Schoolmaatschappelijk Werk

Ook dit komende cursusjaar zetten we onze samenwerking met de Stichting Welzijn in het kader van Schoolmaatschappelijk Werk voort.
Zij is op vaste tijden in onze school aanwezig nl. alle woensdagochtenden.
U kunt op binnenlopen of bellen, maar mailen kan na­tuurlijk ook.
 
Onze Schoolmaatschappelijk Werker is Marije Boersma.
Tel.: 085-2731444 of 0624920161
email: m.boersma@welzijnmw.nl
 
Extra informatie:
Het School Maatschappelijk Werk biedt profes­sionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen.
Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg.
Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opne­men met de schoolmaatschappelijk werker.
 
Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld: Vaak is een gesprek met de schoolmaatschap­pelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen.
In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken.
De gesprekken kunnen op school of thuis plaats­vinden, maar op ons centrale kantoor is ook een mogelijkheid.
De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Zonder toestemming verstrekt het School­maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden.
Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien.
In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het Schoolmaatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor.
Centraal kantoor Welzijn Meppel Westerveld 085-2731444 (ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur)