Rekenen en Wiskunde


In alle groepen van onze school zijn we bezig met reke­nen en wiskunde. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit projectmatig. Zo worden een aantal basisvaardigheden aan­geleerd welke noodzakelijk zijn voor het leren rekenen.
Vanaf groep 3 (t/m groep 8) werken we met de methode ‘Pluspunt’ (nieuwste versie). Deze speelse en eigentijdse methode biedt oefenvormen die aansluiten bij de dagelijkse ervaringswereld van de kin­deren.
Werkwijze:
Een leerjaar bestaat uit 12 blokken. Elk blok duurt 3 weken en bestaat uit 15 lessen. In les 1 t/m 11 krijgen de kinderen instructie en oefenen ze de lesstof. Ook wordt lesstof uit vorige blokken herhaald. In les 12 maken de kinderen een toets. Het resultaat van de toets bepaalt wat elk kind in les 13 t/m 15 gaat doen. Deze lessen bieden zowel verdieping als extra oefenstof.
Differentiatie op 3 niveaus:
Pluspunt maakt het organiseren van de differentiatie heel gemakkelijk. De handleiding bevat aanwijzingen voor pre-teaching per blok. Ook de verlengde instructie is duidelijk uitgewerkt. Na de instructie zijn er oefenopgaven op drie niveaus, die met herkenbare sterretjes zijn aangeduid: minimum, basis en plus.

*de referentieniveaus 1 F en 1 S zijn conform doorlopende leerlijnen in het basisonderwijs
 
Middels deze differentiatie trachten wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het rekenniveau van de leerling.
Pluspunt voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen, sluit aan op de Cito-toetsen en heeft doorlopende leerlijnen. In groep 8 wordt eerder behandelde lesstof herhaald, zodat de kinderen optimaal op de brugklas worden voorbereid. Zo geeft Pluspunt kinderen een solide rekenbasis voor hun verdere ontwikkeling.

De laatste jaren hebben we op deze niveauverdeling geprobeerd in te springen door het rekenatelier aan te bieden. Daarbij verdelen we de kinderen van één jaargroep over 4 niveaugroepen:  
We streven ernaar om in iedere niveaugroep de voorwaarden te creëren waardoor alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vraagt in de verschillende groepen om een andere aanpak.
Het rekenatelier wordt dit schooljaar georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. In elke jaargroep zijn er extra handen (onderwijsassistenten/IB’ers/directie) beschikbaar om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.