Onze visie op de 'kunst- en culturele ontwikkeling' van leerlingen

(in relatie tot het 'Kunstmenu' ( zie ook onze plannen))
Creatieve Vorming


Bij de creatieve vorming gaat het aanleren van een aantal technieken en vaardigheden gelijk op met de creatieve ontwikkeling. In de kleutergroepen werken we naar aanleiding van thema’s. Vaak is dat in groep 3 en 4 ook het geval. Er staat in deze groepen 2 keer per week creatieve vorming op het rooster. Meestal worden er meerdere opdrachten bedacht en wordt er met een rouleersysteem gewerkt.
Vanaf groep 5 wordt handvaardigheid gegeven op de vrijdagmiddag. Tijdens zo’n crea-uur wordt in de klas, in blokken van 3 les­sen naar aanleiding van een bepaalde techniek gewerkt. Iedere leerkracht heeft zijn eigen techniek en geeft die lessen aan diverse groepen van de bovenbouw. Ook een rouleersysteem dus. De leerkracht doet dit alleen of met behulp van ouders. Crea-lessen kunnen gegeven worden in het handenarbeidlokaal en/of het eigen klaslokaal en/of keuken.
Dit cursusjaar starten we met een proef waarin CSG Dingstede (technasium) en Scala (culturele vorming) tijdens het crea-uur (op vrijdagmiddag) ook een workshop zullen verzorgen. 

Dramatische vorming

Dramatische vorming komt vooral tot uiting in de weekopeningen, de kerstviering, de paas­viering en de musical in groep 8.
Door deelname aan het kunstmenu komt dit aspect ook aan de orde in diverse groepen. In dit kunstmenu zijn per schooljaar drie voorstellingen op school gepland waar de kinderen naar toe gaan. Groep 8 gaat tijdens de kunstschooldag naar de schouwburg Ogterop.
Kinderen die dit heel leuk vinden kunnen middels de naschoolse activiteit van ‘HONK’ hierin extra worden ‘geschoold’. Meer informatie hierover treft u aan in de hal van de school.


Muzikale vorming

Tijdens de lessen muzikale vorming staat het zingen, luisteren naar muziek en zelf muziek maken centraal. De liederen die worden aange­leerd sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s waarover wordt gewerkt. We gebruikten hiervoor in alle groepen de methode: ‘Muziek moet je doen’. Komend cursusjaar zal deze worden vervangen door een nieuwe methode.
Tevens wordt aan alle leerlingen van de groepen 5 AMV (Algemene Muzikale Vorming) aangeboden onder schooltijd. Onze eigen vakleerkracht (juf Elly) verzorgt deze muzieklessen. Muzieklessen kunnen gegeven worden in het muzieklokaal of in het klaslokaal. Daar waar mogelijk willen we met SCALA samenwerken.
De bovenbouwgroepen gaan, indien mogelijk, naar een concert van het Noord Nederlands Orkest.
 

Projectweken

Elk schooljaar kiezen we een thema voor de projectweken.
We gaan dan twee weken met dit thema aan de slag in alle groepen.
Dat betekent dat vooral in op de middagen hier de nodige aandacht aan besteed wordt.

Het project wordt afgesloten met een inloopuur.
Tijdens dit inloopuuur kunt u in alle lokalen de werkstukken e.d. van de leerlingen bewonderen.
Dit jaar is gekozen om de projectweken te koppelen aan de kinderboekenweek "Voor altijd jong".