Wereldoriëntatie


Wereldoriëntatie omvat de gebieden biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. We gebruiken hiervoor verschillende methodes: ‘Wijzer door de natuur’ (voor biologie), ‘Wijzer, Geschiedenis’ (voor geschiedenis), ‘De blauwe Planeet’ (voor aardrijkskunde) en ‘Let’s go’ (verkeer). Deze methodes zijn gekozen omdat ze goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, de kinderen uitdagen om zelfontdekkend bezig te zijn en voldoende leer- en oefenstof bieden om te voldoen aan de kerndoelen. Natuurlijk sluiten we zoveel mogelijk aan bij de actualiteit en maken we o.a. gebruik van de uitzendingen van de schooltelevisie.
Ook het gebruik van internet (‘Klassentv en ‘Teleblik’’) en het documentatiecentrum (de ‘bieb op school’)  zijn voor onze belangrijke toepasbare media. Het documentatiecentrum, verdeeld in onder- en bovenbouw, nodigt uit tot het vergaren van kennis en het maken van werkstukken. In de bovenbouw wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van het internet.
In de groepen 1 en 2 werken we projectmatig en komen de diverse aspecten van wereldoriëntatie in thema’s aan de orde, zoals bijvoorbeeld: water, seizoenen, vervoer e.d.