Schrijven


In de groepen 1 en 2 werken we met de methode ‘Zwart op wit’.
Deze methode besteedt aandacht aan een goede manier van bewegen, een stabiele schrijfhouding en een goede potloodgreep. We bereiden onze kleuters voor op deze schrijfvaardigheid.
Onze accenten liggen op waarnemen, herkennen en bewegend uitvoeren van een traject tot een vorm. We bieden de acht voorbereidende schrijfbewegingen aan (variërend van stippen zetten tot zigzaggen en draaibewegingen maken). Deze schrijfbewegingen worden geoefend op het groot motorisch bewegen (in het speellokaal);  in een vrije grafische beweging (zandtafel/ scheerschuim) en in een meer geleide grafische beweging (schrijfwerkbladen) . Al deze oefeningen bieden we aan binnen de context van de thema’s met daarbij ondersteunende muziek.
In de groepen 3 maken we gebruik van de methode 'pennestreken'.
In de groepen 4 tot en met 6 oefenen we het schrijven door middel van de methode ‘Schrijven in de basisschool’. Deze methode houdt rekening met rechts- en linkshandige kinderen.
In groep 3 leren de kinderen om ‘licht hellend’ (schuin) te gaan schrijven. In de bovenbouw ligt het accent meer op het perfectioneren van de letters en de woorden en op het creatief schrijven.
Kinderen in de groepen 3 met een potlood. .
Kinderen in de groepen 4 t/m 8 schrijven met een potlood, vulpen en/of een balpen.
Al deze methodes voldoet aan de kerndoelen.