=Lichamelijk ontwikkeling


In groep 1 en 2 wordt elke dag gericht gewerkt aan de lichamelijke ontwikkeling. U moet hierbij denken aan evenwichtsoefeningen, tikspelletjes, balgevoel e.d. Dit vindt plaats in het speellokaal en/of de sporthal. Leerlingen van groep 1 en 2 hebben tenminste twee keer les in het gymlokaal. We vinden het belangrijk dat deze leerlingen bij goed weer ook buiten spelen. Tijdens dit ‘natuurlijk met elkaar samen spelen’ vindt ook lichamelijke ontwikkeling plaats.
Het rooster voor het gebruik van speellokalen:
speellokalen maandag
eigen leerkracht
dinsdag
eigen leerkracht
woensdag
AJB*
donderdag
eigen leerkracht
vrijdag
zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2
9:00 9:45 1A weekopening 8:35   : 1B
9:15   : 1A
9:55   : 1C
10:35 : 2A/2B/2C*
11.20 : 2A/2B/2C*
2C Peutergym
op de eerste en derde vrijdag v.d. maand
9:45 10.30 1C 2A
10:30 11.15 1B 1B 2B 2B
11:30 12:00 tso tso tso tso   tso tso
 
13:30 14:00 Klaarzetten speellokaal
weekopening + oefenen
in overleg   in overleg crea-uur
i.s.m. Scala
14:00 14:30 in overleg in overleg
14:30 15:00 in overleg in overleg
                       
*AJB = vakleerkracht bewegingsonderwijs: Albert Jan Brinksma
*De groepen 2 wisselen iedere week. De groep 2 welke niet is ingeroosterd wordt gesplitst. De ene helft van de groep krijgt gym samen met de andere groep 2. De andere helft krijgt o.l.v. hun eigen leerkracht extra ruimte en tijd om in een zeer kleine groep leerlingen extra instructie en oefening te krijgen
 
Volledigheidshalve hieronder ook het rooster voor buitenspel.
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
9.00-9.45 groepen 2 1A, 1B, 1C   groepen 1 2A, 2B, 2C
10.45-11.45 2A, 2B, 2C 1A, 1B, 1C
 
13.30-14.15 1A, 1B, 1C 2A, 2B, 2C   2A, 2B, 2C  
14.15-15.00 2A, 2B, 2C 1A, 1B, 1C 1A, 1B, 1C
Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee gymlessen per week in het gymlokaal (sporthal). Er worden afwisselend spellessen en lessen met materialen gegeven. De lessen met materialen worden gegeven door de vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Er is weinig verlies van lestijd omdat de sportaccommodatie verbonden is aan onze school.
Het gymrooster voor 2017-2018:
    maandag AJB* maandag
eigen
groeps-
leerkracht
dinsdag
AJB*
donderdag AJB* donderdag
eigen groeps-leerkracht
8:30 9:10 MRT 7B 6A 5A 5C
9:10 9:50 4A 7A 4A 3C 3A
9:50 10:30 4B 7C 5A 4B 3B
10:30 11:10 8B   MRT 4C 6B
11:10 11:50 8A   6C 5B 8C
             
13:15 13:55 3C 4C 5C 7A 6A
13:55 14:35 3B 5B 8C 7B 8B
14:35 15:15 3A 6C 6B 7C 8A
*AJB = Albert Jan Brinksma (vakdocent bewegingsonderwijs)

We doen mee aan de plaatselijke sportdag welke eind april plaatsvindt. Deze sportdag wordt jaarlijks georganiseerd voor alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Voor de exacte  datum verwijzen wij naar de jaarkalender en de nieuwsbrieven
Daarnaast doen we, op vrijwillige basis, mee aan een aantal sportieve evenementen, zoals het korfbal-, basketbal- en voetbaltoernooi. Deze vinden meestal plaats in vakanties. We doen voor de begeleiding van de deelnemers aan deze toernooien een beroep op de ouders.
Alle leerlingen (groepen 1 t/m 8) nemen deel aan ‘Swim2Play’  in zwembad Hesselingen. De leerlingen krijgen daar les van ervaren zweminstructeurs. Het accent van deze activiteit ligt niet op het behalen van een zwemdiploma, maar op de zelfredzaamheid van kinderen in het water. Ervaring van voorgaande jaren hebben ons geleerd dat de leerlingen (en ouders)  enthousiast zijn over deze nieuwe vorm van ‘zwemonderwijs’.
Alle leerlingen van alle groepen krijgen tijdens ‘Swim2Play’ vijf  “zwemlessen” aangeboden. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd. Aan deelname aan de zwemlessen zijn geen kosten verbonden. Meer informatie vindt u ook op onze website. Daar kunt u ook de planning vinden (in de agenda) en/of op onderstaand schema.