ICT

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat we zo veel mogelijk rekening willen houden met de (on)mogelijkheden van onze leerlingen.
De computer speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het gebruik van de computer (al of niet methode gebonden) daar waar nodig individueel ingezet kan worden.
In hun eigen tempo, op hun eigen niveau zijn leerlingen bezig zich de les/leerstof eigen te maken. Door dit zelfstandig en daar waar mogelijk individueel te verwerken, ontwikkelt zich een betere differentiatie. Waar nodig kan dan ‘onderwijs op maat’ gegeven worden (zowel voor de zwakkere als de betere leerling). Daarnaast kan door het inzetten van computers de beschikbaarheid van de leerkracht vergroot worden voor de leerlingen die het echt nodig hebben(effectieve leertijd).
Dit levert tijdwinst op. Probleemoplossend (en kritisch) leren denken en handelen is in onze maatschappij een steeds belangrijker onderdeel van ons mens-zijn. Het is van belang dat onze leerlingen vaardig worden in het verzamelen van informatie en in het omgaan met die informatie. Om ons onderwijs te ‘verrijken’ met de door kennis/internet aangereikte digitale mogelijkheden zijn we betrokken bij een grootschalig project genaamd: ICTOM (ICT Onderwijs Meppel).
Onze hoofddoelstelling is: een verbeterde integratie van ICT in verschillende leer- en vormingsgebieden in ons onderwijs.
 

Infrastructuur

In de groepen 1 en 2 is er de beschikking over tenminste twee tablets en een digitaal touchscreen.
In de groepen 3 tot en met 8 staan tenminste drie computers. Netwerkbeheer wordt ingehuurd en uitgevoerd door een externe deskundigen.


Digitale schoolborden

Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. In de onderbouw zijn dit in hoogte verstelbare touchscreens en in groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van beamers. 
 

Tablets

In de alle klassen wordt er minimaal één keer in de week gewerkt met tablets. In de onderbouw beschikt elke groep over 2 tablets die worden ingezet tijdens de speelwerkles. De leerlingen werken in een kindvriendelijke omgeving, waarin ze niks kunnen aanpassen. Op de website vindt u een lijst met Apps die wij op school gebruiken.
Ook in de midden- en bovenbouw kunnen leerlingen werken met tablets.
Hiervoor hebben we o.a. een speciale kar aangeschaft. De school beschikt, naast een bekabeld netwerk ook over een goed draadloos netwerk.


 

Kurzweil

Leerlingen met leesproblemen kunnen met behulp van dit programma en een laptop die draadloos contact maakt met ons netwerk toch gewoon mee doen op het niveau van de groep. De methodes zijn gedigitaliseerd en worden door de computer voorgelezen.
 

Internet

Het komende schooljaar geven we het internetprotocol extra aandacht, omdat we kinderen ook in de online wereld normen en waarden willen meegeven.
Ook doen groep 5 t/m 8 mee met de week van de mediawijsheid.
 

Cito, Parnassys en Klasseplan

Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de CITO toets scores en andere belangrijke informatie in Parnassys. Ook voor administratieve doeleinden gebruiken we Parnassys. Het team heeft afgesproken de absentielijsten, toetsscores, notities en handelingsplannen en groepsplannen hierin digitaal in te vullen. 
Klasseplan wordt vooral gebruikt voor de leerstofplanningen e.d. HEt team heeft afspraken gemaakt hoe ze hiermee omgaan.
 

Software

We maken gebruikt van verschillende software. Dat zijn:


​​​​​​​Presentaties

Door gebruik te maken van presentaties wordt de inzet van ICT tevens zichtbaar bij bijvoorbeeld de weekopeningen.
Leerlingen kunnen tijdens hun spreekbeurten ook gebruik maken van ICT-toepassingen binnen onze school. Dat zien we bijvoorbeeld in het gebruik van PowerPointpresentaties tijdens de boekbespreking en de spreekbeurten in de groepen 5 t/m 8.