Wat doet een Centrum voor Jeugd & Gezin?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt in de Gemeente Meppel de voordeur naar hulp en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. 
Als ouder/verzorger kunt u in het CJG terecht voor antwoord op vragen en ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 
Ook voor jongeren  is het de plek om informatie en advies te krijgen. 
Bij het CJG kunt u terecht voor kleine en grote vragen. 
Wij kunnen u dan telefonisch, per mail of tijdens het inloopspreekuur te woord staan. 
Wij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. 
De schoolmaatschappelijkwerkers  en de GGD-medewerkers die op de scholen werkzaam zijn kunnen u te woord staan. 
Deze professionals zijn onderdeel van het CJG.  
 
Waarvoor kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd & Gezin?
U kunt voor verschillende vragen terecht bij het CJG, enkele voorbeelden zijn:
   
Wie werken er in het CJG?
 
Alle medewerkers van het samenwerkingsverband die in hun werk direct te maken hebben met ouders, jongeren en kinderen tot 23 jaar behoren bij het Centrum Jeugd en Gezin. 
Het meest bekend zijn de schoolmaatschappelijk werkers, de jeugdverpleegkundigen van de GGD en de consultatiebureau medewerkers.
 
Waar vindt u het CJG?
Zuiderlaan 197
7943 EE Meppel
0522-236030
 
Openingstijden inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00 uur
 
Website: www.meppel.nl/jeugd
Email:     info@cjgmeppel.nl 
 


JEUGDGEZONDHEIDSZORG  OP DE BASISSCHOOL
Onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 
Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector  JGZ van de GGD Drenthe.
 
Screeningen
In groep 2 en groep 7 wordt uw dochter/zoon schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een screening volgens een standaardprocedure. Bij deze uitnodiging ontvangt u  verdere informatie en een vragenlijst.
Blijkt uit de screening dat uw kind  extra zorg nodig heeft of heeft u aangegeven vragen te hebben, dan wordt u uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of bij u in de buurt.
 
Spreekuur voor u
Als ouder/verzorger kunt u vragen over bv groei, ontwikkeling, gedrag, horen en zien, met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid.
U kunt zich altijd aanmelden voor een spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden?
 
Het zorgteam
Dit team bestaat uit de intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker en kan, na overleg met u, door school worden ingeschakeld ter ondersteuning van uw kind.
 
Logopedie
In groep 2 wordt een logopedische screening aangeboden door een logopediste van GGD Drenthe.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een checklist, waarop u als ouder uw toestemming geeft.
Bij twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling kunnen ook kinderen die niet in groep 2 zitten, worden aangemeld.
 
GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg
Postbus 144, 9400 AC  Assen
 
0592   30 63 17 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur)
jgz@ggddrenthe.nl
logopedie@ggddrenthe.nl
 
 
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker.
 
NB      Deze vaccinaties worden niet op school gegeven!