H.B.O. & M.B.O.- partners

opleidingsinstituten voor juf/meester en onderwijsassistent
Standpunt:
Het Kompas werkt met stageplaatsen voor pabo-studenten.
Het vak van meester of juf op de basisschool moet je leren. 
Dat doen je niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk.
'Met je voeten in de modder' zeggen we wel eens.


Stages - PABO studenten (1e-3e jaar)
Daarom komen studenten van diverse PABO's één of meerdere dag(en) op school om stage te lopen.
Zij komen zich oefenen in de praktijk wat betreft lesgeven en het omgaan met kinderen.

Dat doen zij in verschillende groepen. 
De stageplaats wordt in onderling overleg met de student, onze school en het opleidingsinstituut vastgesteld.in verschillende groepen.

Stages - PABO studenten (4e jaar)
 Een LIO (leerkracht in opleiding) heeft zijn/haar studie voor 95% afgerond.
Na een sollicitatieprocedure kunnen studenten in aanmerking komen voor een stageplaats LIO. 
De student 'draait' dan
 2 ½ dag volledig mee in het team.
Hij/zij geeft die dagen zelfstandig les in een vaste groep. 


Dit alles vindt plaats onder toezicht, begeleiding en coaching van de groepsleerkracht. 
 
Partners
We hebben in de loop der jaren goede samenwerking met: 
Christelijke Hogeschool Windesheim te  Zwolle
Katholieke Pabo te Zwolle
Gereformeerde Hogeschool te Zwolle

De medezeggenschapsraad wordt in kennis gesteld van mogelijke stageplaatsen.
 
Plaatsing:
Studenten die gebruik willen maken van een stageplaats op onze school, worden middels bemiddeling van het opleidingsinstituut of op eigen voorkeur geplaatst. 
Conform de aldaar gemaakte afspraken meldt een student zich aan bij onze school.
Voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit van een stageplaats heeft de school (directeur/stagebegeleider) met de kandidaat gesproken. 
Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken. 
Tevens krijgt de student een rondleiding door de school en wordt het onderwijskundige concept verhelderd. 
Afhankelijk van dit gesprek worden de stageplaats definitief aangeboden/niet geaccepteerd.
Bij gebleken geschiktheid ontvangt de student een schoolgids en dit protocol.
De school ontvangt het stagecontract. 
Dit stagecontract wordt opgeborgen in de map STAGES.

 
 
Stages - Onderwijsassistenten (1e-3e jaar)
 
Standpunt:
Het Kompas werkt met onderwijsassistenten.
Onderwijsassistenten zijn extra handen in de klas. 
Dat betekent dat door de inzet van de OA meer aandacht kan worden besteed aan (de leerprocessen van) kinderen.
Het Kompas biedt aan studenten van ondergenoemde opleidingen een stageplaats aan: 
Deltion College  te Zwolle, 
Alfa College  te Hoogeveen en 
Landstede  te Zwolle
Menso Alting College te Zwolle.

 
Plaatsing:
Studenten die gebruik willen maken van een stageplaats op onze school, worden middels bemiddeling van het opleidingsinstituut geplaatst. 
Conform de aldaar gemaakte afspraken meldt een student zich aan bij onze school.
Voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit van een stageplaats heeft de school (directeur/stagebegeleider) met de kandidaat gesproken. 
Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken. 
Tevens krijgt de student een rondleiding door de school en wordt het onderwijskundige concept verhelderd. 
Afhankelijk van dit gesprek worden de stageplaats definitief aangeboden/niet geaccepteerd.
Bij gebleken geschiktheid ontvangt de student een schoolgids en dit protocol.
De school ontvangt het stagecontract. 
Dit stagecontract wordt opgeborgen in de map STAGES.
 
De medezeggenschapsraad wordt in kennis gesteld van mogelijke stageplaatsen.