3.12. Weer Samen Naar SchoolWeer Samen Naar School (WSNS) is een project van de rijksoverheid om de groei van het speciaal onderwijs af te remmen. Een leerling die individuele begeleiding nodig heeft, zal die extra zorg vaker en langer op de basisschool moeten kunnen krijgen.
Binnen de regio Meppel werken 34 basisscholen en een speciale school voor basis­on­derwijs (De ‘Reestoeverschool’) samen in een zogenoemd Samenwerkingsverband. Samen met de Schoolbegeleidingsdienst en de boven­genoemde scholen proberen we dit proces zo goed mogelijk vorm te geven. Het streven is dat een leerling extra zorg vaker en langer op de basisschool moeten kunnen krijgen.
Uitgebreide informatie over het samenwer­kingsverband en de zorg op onze school kunt u lezen in het ‘Zorgplan’, dat ter inzage op school ligt.