Aanleiding voor de activiteit:

De vraag op onze school was en is: “Hoe is passend onderwijs passend te maken voor leerlingen met dyslexie?”.
In relatie tot het schoolontwikkelingsprofiel heeft CBS Het Kompas de ambitie om hier adequaat vorm en inhoud aan te geven. CBS Het Kompas denkt de oplossing gevonden te hebben in het opstarten en vorm geven van een zogenaamde dyslexie-klas.
 
We ontdekken dat er op het Kompas veel dyslexieleerlingen met een dyslexieverklaring zijn (aangemeld). Zo is het idee ontstaan om deze leerlingen een aantal dagdelen te clusteren.
De redenen zijn in onze ogen simpel:  

Korte omschrijving van de dyslexieklas

Kinderen op CBS Het Kompas kunnen met een dyslexieverklaring vanaf groep 5 instromen in de dyslexieklas. Ze gaan twee dagdelen per week onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en een onderwijsassistent aan het werk. Zowel de leerprestatie als de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierbij gevolgd. Daarnaast is er aandacht voor het vasthouden en uitbreiden van het taalniveau en het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Leerlingen zijn hierdoor doelgericht en plezierig aan het werk en hiermee worden hun ontwikkelingskansen zo optimaal mogelijk benut!  
 


Beschrijving van de dyslexieklas 

Kinderen op CBS Het Kompas kunnen met een dyslexieverklaring vanaf groep 5 instromen in de dyslexieklas. Ze gaan twee dagdelen per week onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en een onderwijsassistent aan het werk. Zowel de leerprestatie als de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierbij gevolgd. Daarnaast is er aandacht voor het vasthouden en uitbreiden van het taalniveau en het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Leerlingen zijn hierdoor doelgericht en plezierig aan het werk en hiermee worden hun ontwikkelingskansen zo optimaal mogelijk gemaakt! Kinderen starten met de “Taal in blokjes”-methode in groep 5 en maken daarnaast gebruik van het softwarepakket Kurzweil.    
                                                                                     

Organisatie/tijdsplanning van de activiteit 

 Resultaten