Iedereen doet er toe.


Het Kompas is een kleurrijke, breed toegankelijke school met een christelijke identiteit, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien in een veilig klimaat. Er is ruimte voor creativiteit en samenwerking, openheid en vertrouwen.
Ons doel is dat ouders, leerlingen en leerkrachten zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen onder het motto: "Iedereen doet er toe!"

Kenmerkend voor onze school:
Klik hier voor de video