Overblijven is leuk


 
de nieuwe vorm van tussenschoolse opvang
Overblijven tussen 12.00-13.00 uur
 
Sinds januari 2012 is deze activiteit onder de vlag gekomen van onze school.
We hebben hiervoor gekozen omdat we dit in het belang van uw kind(eren) vinden.
 
Wij dragen zorg voor een professionele opvang van de kinderen tij­dens de tussenschoolse opvang.
Hierbij bieden we de leerlingen die overblijven een volledig verzorgde broodmaaltijd aan.
 
Het overblij­ven vindt op school plaats.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag op school overblijven. 

Er wordt door school gewerkt met een gemiddelde verhouding van 1 begeleider op 13 leerlingen. 
Voor jongere kinderen zijn de groepen kleiner (1:10); voor oudere kinderen ietsje groter ( 1:12); voor de oudsten zijn de groepen het grootst (1:15)
Dit past in onze visie op de (brede) schoolontwikkeling. 

Opga­veformulieren kunt u vinden op onze website (Zie ook onderstaande links)
U kunt deze weer inleveren in de brievenbus bij de hoofdingang van onze school in het nieuwe pand (de groene kleur).

Voor meer informatie kunt u bellen met de overblijfcoördinator, mevr. Marrie Kiekebos , tel. 06 - 23 54 05 56.
Het is belangrijk dat de ouders zelf hun kind(eren) aan- en afmelden bij de overblijfco­ördinator. 
Dit kan telefonisch of via mail (tso@cbshetkompasmeppel.nl).

Sinds augustus 2015 is dit concept op meerdere scholen van het PCBO ingevoerd. De TSO valt daardoor onder verantwoordelijkheid van de PlusKinderopvang (een onderdeel van PCBO).